บริการ

  • มิติใหม่การดูแลผิวบอบบางจากอาการคันต่างๆ หลีกเลี่ยง steroid ด้วยหลักการแพทย์แม่นยํา
  • มิติใหม่การดูแลหนังศีรษะและผม ครบวงจรด้วยหลักการแพทย์แม่นยำ
  • มิติใหม่เร่งให้แผลหายแบบมีตุ่มพองก่อนกลายเป็นแผล และแบบไม่มีตุ่มพองตามหลักการแพทย์แม่นยำ
  • มิติใหม่ผิวแพ้ แดง ผดผื่นคันก้าวข้าม steroid ด้วยการแพทย์แม่นยำ
  • มิติใหม่ผิวกายไม่มีรอยสิว ผิวสะอาด ด้วยหลักการแพทย์แม่นยำ