มิติใหม่ทำให้คันหายและทำให้หายคันไม่ใช้ steroid ด้วยหลักการแพทย์แม่นยำ

ข้อมูลความรู้ทั่วไป

อาการคันส่วนใหญ่มักจะมีที่มาที่ไปผลการแก้คันซึ่งมีต้นเหตุต่างกัน ถ้ามีทางทำให้ที่มาของความคันนั้นหายไปได้อาการคันจะหายไปจึงเรียกว่า “คันหายได้” แต่ถ้าไม่สามารถทำให้ที่มาของอาการหายไปและมีวิธีการทำให้หายคันได้เรียกว่าการทำได้แก้อาการคันหายเรียกว่า การทำให้
“คันหาย”

ซึ่งถ้าการทำให้หายคันผ่านเส้นประสาทให้หายคันถือว่าเป้าการแก้คันแบบไม่จำเพาะแต่ถ้ามีการ block สารที่ปล่อยออกมาจากที่มาของความคันให้หายคันได้จะเรียกว่า การทำหายคันแบบจำเพาะ

ซึ่งการจะแก้ปัญหาให้คันหาย หรือหายคันอย่างวิธีใด โดยไม่ใช้ steroid จึงสามารถเลือกได้จากตารางนี้

ตาราง : ความเป็นไปได้ของการทำให้คันหายและทำให้หายคัน
คันหาย หายคัน
ดี ยังไม่ดี มีเหตุผล ยังไม่มีเหตุผล
จำเพาะ ไม่จำเพาะ
คันศีรษะ PRODUCT
คันภูมิแพ้ PRODUCT
คันยุงแมลงกัด PRODUCT
คันโรคสะเก็ดเงิน PRODUCT
คันลมพิษ FULL TEXT
คันโรคมะเร็ง FULL TEXT
คันโรคไต FULL TEXT
คันโรคเบาหวาน FULL TEXT