มิติใหม่ผิวแพ้ แดง ผดผื่นคันก้าวข้าม steroid ด้วยการแพทย์แม่นยำ

ความรู้ทั่วไปของผิวแพ้

ผิวแพ้เป็นการอักเสบเกิดขึ้นเป็นผื่น/ปื้นแพ้ซึ่งผื่นแพ้แบ่งเป็น มี 2 กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผื่นภูมิแพ้ (atopic dermatitis) และกลุ่มผื่นแพ้สัมผัส (allergic contact dermatitis) ผด เป็นเม็ดที่เกิดการอักเสบของผิวหนังที่ตำแหน่งรูเปิดของท่อต่อมเหงื่อ อันเนื่องจากความอบร้อนชื้น ทำให้เกิดผื่นเม็ดแดงคัน

ผื่นภูมิแพ้ (atopic dermatitis)
  • เกิดได้ทุกที่ของร่างกาย มักเป็นบริเวณข้อพับ
  • ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการพิสูจน์ทดสอบผิว แต่พิสูจน์ด้วยข้อมูลประวัติทางกรรมพันธุ์
การหาข้อมูลประวัติทางกรรมพันธุ์

ผื่นภูมิแพ้ (atopic dermatitis) จะต้องมีประวัติครอบครัวเป็นภูมิแพ้ใด หรือจามหอบ หรือหืดง่าย หรือมักมีผื่นอยู่ตำแหน่งที่ตามข้อพับ แขน ขา

ผื่นแพ้สัมผัส (allergic contact dermatitis)
  • เกิดเฉพาะตำแหน่งที่สัมผัสกับสารที่แพ้ที่สามารถพิสูจน์ได้
  • สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทำทดสอบผิว
การทดสอบผิวหาสารแพ้

การแพ้สัมผัส สามารถพิสูจน์ว่าแพ้สารอะไรด้วยการทำ patch test

ที่มาของสารอักเสบผิวแพ้

ผิวแพ้มีที่มาของการทำให้ผิวเกิดการอักเสบของทั้งกลุ่มมีที่มาต่างกันดังนี้

  • ผื่นภูมิแพ้ สารอักเสบเริ่มจากที่เซลหนังกำพร้า
  • ผื่นแพ้สัมผัส สารอักเสบ เซลอักเสบในผิวหนังแท้เป็นตั้งแต่เริ่มต้น
ลักษณะของผื่นแพ้

ลักษณะของผื่นแพ้ทั้ง 2 กลุ่ม คือ ทั้งผื่นภูมิแพ้และผื่นแพ้สัมผัสจะปรากฏได้ 3 ลักษณะ ตามระดับความรุนแรง ดังนี้

ระดับที่ 1 ผิวเป็นขุ๋ย หรือผิวแห้งการอักเสบอยู่เฉพาะที่ชั้นผิวหนังกำพร้า

ระดับที่ 2 เป็นปื้นแดงอย่างเดียว ไม่มีบวมนูน การอักเสบยังอยู่แต่ที่ชั้นหนังกำพร้า ยังไม่ลุกลามไปถึงชั้นผิวหนังแท้

ระดับที่ 3 เป็นปื้นแดงบวมนูนร่วมกับตุ่มหรือตุ่มน้ำใส การอักเสบลุกลามลงไปถึงชั้นหนังแท้

หลักการรักษาด้วยหลักการแพทย์แม่นยำ ก้าวข้าม steroid

ผื่นแดงจากการแพ้สัมผัส อยู่ระดับที่ 1 หรือระดับที่ 2 คือยังไม่บวม ไม่เป็นตุ่ม หรือตุ่มน้ำยังพอจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาทา steroid ได้

โดยใช้ตัวยาที่แม่นยำกับสารอักเสบที่เกิดที่ชั้นผิวหนังกำพร้า ด้วยผลิตภัณฑ์ ที่พึงประสงค์ที่ออกฤทธิ์ที่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

ทาวันละ2 ครั้ง ต่อเนื่องจนหายแดงและใช้ต่อจนแน่ใจว่าไม่มีขุ๋ยเหลืออยู่บริเวณนั้นๆ

บริการ