กิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ Eazi X OK Magazine

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ ที่โรงอาหารกลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน #EaziEasing #EaziSoothingGel