มิติใหม่เร่งให้แผลหายแบบมีตุ่มพองก่อนกลายเป็นแผล และแบบไม่มีตุ่มพองตามหลักการแพทย์แม่นยำ

ข้อมูลความรู้ทั่วไป

การหายของบาดแผล มี 2 มิติ ได้แก่

  • มิติการอักเสบทำให้เกิดแผล แผลเริม
  • มิติการเกิดแผลทำให้เกิดการอักเสบแผลทั่วไป
การอักเสบทำให้เกิดแผลได้อย่างไร

การอักเสบทำให้เกิดแผลได้ เมื่อการอักเสบนั้นรุนแรงมาก โดยแม้ยังมองไม่เห็นการอักเสบทำให้เซลผิวหนังตาย ภูมิคุ้มกันจึงเข้าใจว่าเซลล์ที่ตายคือสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค การตายของเซลล์ผิวค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดเป็นตุ่มพองขึ้นมา เช่น ตุ่มพองจากเริม งูสวัด น้ำร้อนลวก เมื่อตุ่มพองแตกแล้วจึงเกิดแผล

อาการที่มีการอักเสบจนเกิดแผล

อาการของการได้เกิดการอักเสบแล้ว มีได้ 3 ระยะ

ระยะ 1 อาจเริ่มด้วยแสบ เจ็บ ร้อน คัน ขึ้นกับเหตุของการอักเสบ

ระยะ 2 หลังจากนั้นตามาด้วยตุ่มพอง ร่วมกับการอักเสบบวมแดง

ระยะ 3 จากนั้นตุ่มพองอาจจะแห้งไป หรือแตกเป็นแผล มีการอักเสบของบาดแผลตามมา เหมือนกับบาดแผลทุกชนิด

การรักษาการเร่งให้แผลหายของแผลที่เกิดจากการอักเสบ

ผลิตภัณฑ์ต้องมีความแม่นยำถึง 3 ระยะ โดยหากแยกเป็นระยะจะคาดหวังผลดังนี้

  1. สามารถหยุดการอักเสบ ตั้งแต่ยังไม่มีตุ่มพอง อาจมีผลไม่ให้เกิดตุ่มพอง คือแผลหายโดยไม่เกิดแผลหรือเป็นแผล
  2. สามารถทำให้ตุ่มพองแห้งลงหรือมีขนาดเล็กกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อตุ่มพองแตก แผลที่เกิด จะมีขนาดแผลเล็กหายเร็วเสมือนกับการเร่งให้แผลหาย ถ้ามีการทาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่มีอาการ ผิวยังดูปกติ
  3. ลดการอักเสบของบาดแผลด้วยการเริ่มการกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกไปผ่านตุ่มพอง ซึ่งแม้ไม่ได้ทาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ยังไม่มีตุ่มพองก็ยังช่วย ให้แผลหายเร็วขึ้นได้
สัญญาณที่แสดงว่าแผลใต้ตุ่มพองยังไม่หาย

ถ้ายังไม่มีตุ่มพอง ถ้ายังมีการแสบเอง หรือทาผลิตภัณฑ์แล้วยังรู้สึกแสบ

ถ้ามีตุ่มพองแล้ว แต่ยังไม่แตก สามารถใช้สัญญาณเดียวกับยังไม่มีตุ่มพอง และเพิ่มการสังเกตุว่าตุ่มยุบรายและแห้ง จนเห็นผิวมีลักษณะปกติ

สำหรับที่มีการแตกเป็นแผล ซึ่งทางผลิตภัณฑ์แล้วยังรู้สึกแสบ เป็นสัญญาณแสดงว่าแผลยังไม่หาย

ลักษณะที่แผลหายแล้ว คือผิวกลับมามีลักษณะปกติ

วิธีการทาผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์

ทาผลิตภัณฑ์ทันที ทุกครั้งที่รู้สึกแสบโดยไม่ต้องสนใจว่ายังไม่มีอะไรที่ผิดปกติ และทาต่อเนื่องจนกว่าจะไม่มีการแสบแล้ว จึงลดการทางลงเหลือวันละ 2 ครั้ง จนกว่าผิดจะมีลักษณะเป็นปกติ

รู้จักเกี่ยวกับเริม (herpes simplex) เงินค่ายาจะได้ไม่หายจากกระเป๋า
ข้อมูลความรู้ทั่วไป

ชื่อของ herpes เป็นชื่อของโรคที่ระบุลักษณะอาการจากความหมาย มาจากคำว่าอยู่กันเป็นกลุ่ม simplex หมายถึงทางโดยทั่วไป(มีผู้ที่เป็นโรคนี้จำนวนมาก)จนเป็นธรรมดา ภาษาไทยเรียกว่า “เริม” เกิดจากเชื้อไวรัสจึงให้ชื่อไวรัสนี้ว่า “herpes simplex”

โรคนี้จะเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกตำแหน่งที่เดิมที่เคยเป็น ทั้งนี้เพราะเมื่อเชื้อเข้าสู่ปลายประสาทที่ผิวหนังแล้วไปฝังตัวอยู่ที่โคนประสาทของปลายประสาทเส้นนั้นๆ รอจนกว่าปลายประสาทนั้นมีการกระตุ้นจากแสงแดด ปัญหาสุขภาพ ความเครียดและฮอร์โมน ฯลฯ มีผลให้เชื้อนี้ออกมาตามเส้นประสาทไปสู่ผิวหนังที่ปลายประสาทเส้นนั้น ทำให้เกิดการอักเสบที่ผิวหนังบริเวณนั้น แล้วกลับไปโดนประสาททันทีก่อนจะเห็นร่องรอยการอักเสบด้วย ที่ทำให้เซลผิวหนังตาย กลายเป็นตุ่มพอง (vesicles)

ดังนั้นกว่าจะรู้ตัวก็ให้ยาฆ่าเชื้อไม่ทันเสียแล้ว ไม่ว่าจะให้ยาทางผิวหนังหรือให้โดยการกินหรือการฉีดก็ตาม จึงมีผลให้ยังคงมีเชื้อ herpes simplex คงอยู่ตลอดเพราะมี LAT(Latency-associated Transcript)เป็นเกราะกำบัง และยาฆ่าเชื้อจึงไม่ได้ช่วยไม่ให้เกิดตุ่มพองและไม่ได้ช่วยให้หายเร็วขึ้น แต่ที่หายไปคือเงินที่จ่ายค่ายาที่หายไปจากกระเป๋า

เงินที่จ่ายจะได้ผลคุ้มค่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ ให้แผลหาย ก่อนเกิดแผลได้ทันการณ์

กุญแจแห่งความสำเร็จ

ทาทันทีที่รู้สึกแสบ ทาทุกครั้งที่รู้สึกแสบ ทาจนกว่าจะไม่มีการแสบอย่างน้อย 1 – 2 วัน (เป็นสัญญาณแผลหายแล้ว)

บริการ